Anvendte FFH50 forudsætninger, potentialer og prognoser