Opdaterede teknologidata og potentialer for varmepumper

Teknologidata og potentialevurdering for spildevands-, havvands- og højtemperaturvarmepumper

Nærværende 4 rapporter skal anvendes som grundlag for FFH50s arbejde med at undersøge en række scenarier for Fremtidens fjernvarme frem mod 2050. Rapporterne har til formål specifikt at opsamle viden om varmepumper til udnyttelse af hhv. spildevand og havvand som energikilder samt for højtemperaturvarmepumper mere generelt. De opdaterede data skal anvendes til at supplere eksisterende data fra bl.a. Energistyrelsens teknologikatalog.   

Rapporterne er delt i to

– En del der dækker en erfaringsindsamling og teknologibeskrivelse for følgende varmepumpeanlæg:
1. Varmepumpeanlæg med spildevand som varmekilde
2. Højtemperaturvarmepumper tilkoblet transmissionsnettet og
3. Varmepumpeanlæg med havvand som varmekilde.

– En del to, der har til formål at vurdere de realiserbare tekniske potentialer for de af FFH50 udvalgte og ovenfor beskrevne overskudsvarmekilder indenfor de 21 ejerkommuner for HOFOR, CTR, VEKS og Vestforbrænding.

Links til de 4 rapporter:
System og teknologi – Opdaterede teknologidata og potentialer – Delopgave A
System og teknologi – Opdaterede teknologidata og potentialer – Delopgave B

Bilagsrapport – System og teknologi – Delopgave A
Bilagsrapport – System og teknologi – Delopgave B