Møder og begivenheder

Visionsworkshop – 16. januar, 2020
Workshoppen havde deltagelse af 44 udvalgte aktører i og uden for de fire fjernvarmeselskaber i projektet. Bl.a. deltog beslutningstagere fra de fire selskaber, fra følgegruppen og fra advisory board’et, der rummer repræsentanter fra forskningsinstitutioner, interesseorganisationer, myndigheder ved Energinet og Energistyrelsen, affaldssektoren og repræsentanter fra udvalgte teknologiselskaber.

Målet var at skabe en ramme for det videre arbejde, der var både langsigtet og visionær, skabe en forankring af processen i de fire selskaber og give centrale beslutningstagere adgang til tidligt i processen at tænke visionært. Der var et keynote oplæg fra forhenværende klima- og energiminister Martin Lidegaard samt en række strategiske drøftelser, der tilsammen mundede ud i input til udarbejdelsen af visions- og rammefortællingen.

Workshop – 6. marts, 2020
Den 6. marts blev der afholdt en workshop med styregruppen og koordinationsgruppen. Den havde til formål at få defineret projektets fremadrettede fokus. Projektets ambition kan beskrives som ”at realisere de ideer og tanker, der ligger i visions- og rammefortællingen”. Formålet med seminaret var at få indkredset hvilke strategiske udfordringer, det er vigtigst, at hovedstadsområdets fjernvarmeselskaber finder svarene på – i forhold til at kunne realisere visions- og rammefortællingen.

De to udfordringer, som styregruppen fandt det væsentligst at arbejde videre med, er “fremtidens teknologier og varmesystem”, og “fremtidens kunder”.