Analyse af varmelagre og netinvesteringer i Balmorel

Formålet med notatet er at beskrive de supplerende analyser af varmelagre og behov for investeringer i udbygning af fjernvarmenettet. I disse analyser er det valgt at fokusere på langt sigt, og analyserne gennemføres derfor alene for scenarierne i 2050.
Der er udvalgt fire scenarier for 2050 med henblik på at repræsentere de to teknologimæssige yderpunkter – termisk og elbaseret – samt kombinationsscenarier med hhv. høj rådighed af grundlasten og meget svingende leverancer af grundlastvarme.

Link til notatet:
Analyse af varmelagre og netinvesteringer i Balmorel