Slutrapport om Fremtidens fjernvarmeforsyning i Hovedstadsområdet, frem mod 2050

I forbindelse med projektets afslutning har teamet bag FFH50 udarbejdet en detaljeret slutrapport, der redegør for projektets resultater.

Slutrapporten fremhæver projektets vision, analyser, konklusioner og næste skridt for Hovedstadsområdets fjernvarmeforsyning år 2050. I slutrapporten udfoldes bl.a. en række temaer, som har betydning for fremtidens fjernvarme- og energisystem; fremtidens kunder, sektorkobling og PtX, anvendelse af biomasse, affald og CCS, fjernvarmenettet og produktionsformer samt spids- og reservelast. 

Links til rapporten:
Slutrapport