Nettegning af hovedstadsområdets fjernvarmenet

FFH50 har opstillet en fælles net-tegning, som indeholder forbrugsområder, produktionsområder for de store værker, net forbindelser med deres begrænsninger.

Til brug for beregningsmodellen af fjernvarmenettet er der udarbejdet en samlet nettegning for hovedstadsområdets fjernvarmenet for hhv. dagens temperatursæt, lavtemperatur og ultra-lavtemperatur, med angivelse af transmissionskapaciteterne mellem de forskellige forbrugsområder ved de forskellige temperatursæt. Ligesom der er udarbejdet en nettegning med mulige nye netforbindelser til brug for samkøring, som der er blevet regnet på. Endelig – i den sidste nettegning – vises de nye netforbindelser, som det model teknisk var fordelagtigt at udbygge med samt den kapacitet, der udbygges med.   

Links til nettegningen:
Nettegning af hovedstadsområdets fjernvarmenet