Analyse af fremtidens kunder for hovedstadsområdets fjernvarmeselskaber

FFH50 har fået udarbejdet 3 analyser med fokus på fremtidens kunder i hovedstadsområdet.

Analyserne fokuserer på:
1. Fjernvarmens konkurrenceevne overfor konkurrerende varmeløsninger
2. Fjernvarmens kundepotentiale i de nye naturgaskonverteringsområder.
3. Fremtidens fjernvarmepriser, -produkter og -services.   

Links til analysen:
Fremtidens kunder 060122