Om projektet

Varmeselskaberne CTR, HOFOR og VEKS har hidtil gennemført tre faser i det dynamiske udviklings-projekt Varmeplan Hovedstaden. Nu er fjerde fase sat i gang, Vestforbrænding er gået med i projektet, ambitionsniveauet skrues op, og samtidig skifter projektet navn til ”Fremtidens fjernvarmeforsyning i hovedstadsområdet 2050”.

Hovedformål

 • At opbygge en samlet visionsbåret rammefortælling frem til 2050, der understøtter en fremtidig konkurrencedygtig og grøn fjernvarmeforsyning, herunder afsøge hvilke strategiske udfordringer der kan hindre indfrielsen af visionen og finde veje til at håndtere disse.
 • At opbygge fælles billeder af handlemuligheder og veje frem mod 2025 og 2030 ift. at indfri 2050 visions- og rammefortællingen og dermed sikre en fremtidig konkurrencedygtig og grøn fjernvarmeforsyning.
 • At videreudbygge et afstemt grundlag, der – på tværs af de fire selskaber – skal understøtte de beslutninger, som de fire selskaber står over for de kommende år.
 • At sikre, at evt. beslutninger kan træffes på et afstemt grundlag med interessenterne (ejere, kommuner, kunder, osv.)

Succeskriterier

Projektet er lykkedes, når projektets leverancer:

 • Efterfølgende anvendes aktivt i forhold til at definere ”de næste skridt”: handleplaner, målsætninger og strategirealisering i de fire selskaber. Herunder også i forhold til distributionsselskaberne og ejerkommunerne.
 • Bruges aktivt i selskabernes fortælling om, hvem de er som virksomheder, og hvad fjernvarmen skal fokuseres på i fremtiden.
 • Indgår i dialogen med selskabernes ejerkreds om, hvad forskellige beslutninger kan have af konsekvenser ift. bæredygtighed og økonomi.
 • Indgår med en ikke ubetydelig vægt i den landspolitiske energidagsorden

Delmål

 • Levere svar på, hvordan vi i fremtiden skal kunne levere et effektivt, konkurrencedygtigt og bæredygtigt varmesystem i hovedstadsområdet. Herunder tydeliggøre, hvad den grønne omstilling vil koste.
 • Levere svar på, hvordan fjernvarmeselskaberne bliver kundernes foretrukne varmeleverandør i et konkurrencepræget marked. Herunder skabe indblik i, hvad kunderne ønsker af varmeløsninger i 2030 og 2035.
 • Vise omverdenen og det politiske niveau, at hovedstadsområdets fjernvarmeselskaber arbejder aktivt og målrettet på at indfri de politiske målsætninger om en 70 pct. CO2-reduktion i 2030.