Koordinationsgruppe og arbejdsgrupper

Koordinationsgruppe:

 • Energiplanlægger Helga Hubeck-Graudal, HOFOR
 • Økonom Johan Oren Gram, CTR
 • Energiplanlægger Thomas Hartmann, VEKS
 • Seniorkonsulent Nikolaj Ladegaard, Vestforbrænding
 • Energiplanlægger Kristian Honoré, HOFOR
 • Partner Mikkel Lau, Implement (projektleder)

Arbejdsgrupper:

Lavtemperatur og intelligent styring:

 • Projektleder: Christine Emilie Pettersen Sandersen, HOFOR
 • Mike Jarvig + Jamie Vallentin, VEKS
 • Peer Jespersen, CTR
 • Distributionsselskaber involveres ad hoc
 • Ekstern rådgiver

Teknologi og systemer:

 • Projektleder: Thomas Hartmann, VEKS
 • Ass. projektleder Simon Høegh, VEKS
 • Troels Brink Jensen, CTR
 • Helga Hubeck-Grauda + supplement efter behov, HOFOR
 • Nicolai Ladegaard + supplement efter behov, Vestforbrænding
 • Distributionsselskaber involveres ad hoc
 • Ekstern rådgiver

Samkøring af systemer:

 • Projektleder: Johan Gram, CTR
 • Troels Duhn, VEKS
 • Niels Hendriksen, HOFOR
 • Thomas Brandt, Vestforbrænding
 • Distributionsselskaber involveres ad hoc
 • Ekstern rådgiver

Sektorkobling:

 • Projektleder: Nicolai Ladegaard, Vestforbrænding
 • Jamie Vallentin, VEKS
 • Rikke Østergaard Petersen, CTR
 • Jane G. Hansen, HOFOR
 • Distributionsselskaber involveres ad hoc
 • Ekstern rådgiver

Kunder:

 • Projektleder: Kristian Honoré, HOFOR
 • Lars Strøbech, VEKS
 • Marianne Andersen, CTR
 • Vibeke Brask Kristoffersen + Anette Hejnfelt Strandberg, Vestforbrænding
 • Distributionsselskaber skal have en aktiv rolle i denne undergruppe
 • Ekstern rådgiver