29.03.2022

Slutrapport om Fremtidens fjernvarmeforsyning i Hovedstadsområdet, frem mod 2050

I forbindelse med projektets afslutning har teamet bag FFH50 udarbejdet en detaljeret slutrapport, der redegør for projektets resultater. Slutrapporten fremhæver projektets vision, analyser, konklusioner og næste […]
29.03.2022

Oplæg fra webinar d. 3. marts 2022: Resultaterne fra “Fremtidens fjernvarmeforsyning i hovedstadsområder 2050”

Via nedenstående link kan du se eller gense webinaret, hvor vicedirektør i VEKS og formand for FFH50 Morten Stobbe samt afdelingschef i HOFOR og styregruppemedlem i […]
03.03.2022

Samlet ledelsesresumé af FFH50

Dette notat giver et samlet resume af de vigtigste analyser og resultater fra “Fremtidens fjernvarmeforsyning i hovedstadsområdet 2050” (FFH50). I forbindelse med projektets afslutning har teamet […]
04.02.2022

Scenarier for udvikling af fjernvarmesystemet i hovedstadsområdet mod 2050

Notatet præsenterer en analyser af en række scenarier for udviklingen af fjernvarmesystemet mod 2025, 2030 og 2050 for at belyse forskellige udfaldsrum for fjernvarmens udvikling i […]
04.02.2022

Analyse af varmelagre og netinvesteringer i Balmorel

Formålet med notatet er at beskrive de supplerende analyser af varmelagre og behov for investeringer i udbygning af fjernvarmenettet. I disse analyser er det valgt at […]
01.02.2022

Webinar om resultaterne fra projektet ”Fremtidens fjernvarmeforsyning i hovedstadsområdet år 2050”

FFH50 inviterer til webinar d. 4. marts 2022 fra kl. 13-15. Deltagelse er gratis. På webinaret præsenteres FFH50s væsentligste resultater og konklusioner, for hvordan fremtidens fjernvarmesystem […]
25.01.2022

Nettegning af hovedstadsområdets fjernvarmenet

FFH50 har opstillet en fælles net-tegning, som indeholder forbrugsområder, produktionsområder for de store værker, net forbindelser med deres begrænsninger. Til brug for beregningsmodellen af fjernvarmenettet er der udarbejdet en […]
24.01.2022

Analyse af fremtidens kunder for hovedstadsområdets fjernvarmeselskaber

FFH50 har fået udarbejdet 3 analyser med fokus på fremtidens kunder i hovedstadsområdet. Analyserne fokuserer på 1. Fjernvarmens konkurrenceevne overfor konkurrerende varmeløsninger, 2. Fjernvarmens kundepotentiale i […]
07.12.2021

Fjernvarmens fremtidige sektorkobling til el, affald, gas, CCS og PtX

I forbindelse med FFH50’s gennemførelse er der udarbejdet en række notater omhandlende fjernvarmens potentielle fremtidige sektorkoblinger til el, affald, CO2 fangst (Carbon Capture and Storage – […]
07.12.2021

Vejen mod lavere temperaturer i hovedstadsområdets fjernvarmesystem

I FFH50 har Rambøll hjulpet med at afdække potentialerne for lavtemperatur og ultralavtemperatur i både transmission- og distributionsnettene. Læs her hvordan særligt lavtemperatur kan være en […]
05.05.2021

Opdaterede teknologidata og potentialer for varmepumper

4 rapporter skal anvendes som grundlag for FFH50s arbejde med at undersøge en række scenarier for Fremtidens fjernvarme frem mod 2050. Læs mere
27.10.2020

Fremtidens Fjernvarme konkurrenceudsætter 6 delopgaver

Projektet vedrørende ”Fremtidens fjernvarmeforsyning i hovedstadsområdet 2050” går nu ind i en ny fase. Projektets styregruppe har nemlig besluttet, hvilke opgaver der skal der skal løses […]
29.09.2020

Konkurrenceudsættelse

FFH50 søger ekstern assistance til projektet og konkurrenceudsætter, derfor delopgaver på Udbud.dk Indkomne spørgsmål til materialet besvares her på hjemmesiden. Læs mere her.
11.08.2020

Morten Stobbe: Stadig mange løse ender

Formand for styregruppen i projektet ”Fremtidens fjernvarmeforsyning i hovedstadsområdet 2050”, vicedirektør Morten Stobbe, VEKS, fortæller i en artikel på projektets hjemmeside om nogle af de udfordringer, […]
30.04.2020

EnergySupply skriver om projektet

EnergySupply bragte den 30. april 2020 en artikel om, at CTR, Veks og HOFOR samt Vestforbrænding er gået i gang med at fastlægge rammerne for fremtidens […]
27.04.2020

Licitationen skriver om projektet

Byggeriets Dagblad, Licitationen, omtalte den 27. april 2020 også projektet og pointerede, at der i fremtidens fjernvarmesystem skal være plads til nye teknologier som store varmepumper, […]
08.03.2020

Installatør skriver om projektet

Installatør bragte den 8. marts 2020 en artikel om Varmeplan Hovedstaden og om visionerne for det strategiske samarbejde. Læs artiklen her: “Fremtidens fjernvarme på tegnebrættet”
05.03.2020

EnergySupply skriver om projektet

EnergySupply bragte den 5. marts 2020 en artikel om Varmeplan Hovedstadens visioner for fremtidens fjernvarme. Læs artiklen her: “Ubekendte faktorer og mindre biomasse: CTR, Veks og […]
05.03.2020

Fremtidens grønne fjernvarme i hovedstadsområdet på tegnebrættet

Arbejdet med at fastlægge rammerne for fremtidens fjernvarme i hovedstadsområdet er netop gået i gang. Det sker i et tæt samarbejde mellem hovedstadsområdets tre fjernvarmeleverandører CTR, […]