Scenarier for udvikling af fjernvarmesystemet i hovedstadsområdet mod 2050