Her kan du se den visions- og rammefortælling, der sætter kursen for projektets virke. Fortællingen er vedtaget i styregruppen og skal ses som det pejlemærke, projektet løbende navigerer efter.