Lcoe-analyse på eksisterende og nye teknologier

På baggrund af opdaterede teknologidata fra FFH50 og FFH50 forudsætningsnotat er der gennemført en simpel teknologisammenligning (Levelized Cost of Energy – LCOE) i Excel. Både den samfundsøkonomiske og selskabsøkonomiske varmeproduktionsomkostning beregnes for at vurdere teknologiernes indbyrdes konkurrenceforhold. Der regnes her med en varmebalanceomkostning, og ikke en afregningspris med gæt på afregningspriser i varmekøbskontrakter hos eksterne varmeproducenter.   
Du finder analysen her