VPH 3:

Tredje fase af Varmeplan Hovedstaden blev igangsat i november 2012 og havde blandt andet til formål at analysere og afstemme de større investeringer, der skulle foretages i net og produktion de næste 10-15 år. Et andet formål var at analysere og kvantificere mulighederne for samspil mellem fjernvarmesystemet og et fremtidigt el-system med stigende mængder vind.

VPH 2:

Anden fase af Varmeplan Hovedstaden blev færdiggjort i september 2011 og fulgte ved hjælp af scenarieberegninger af forskellige tiltag til en CO2-reduktion frem mod 2025 op på de udviklingsmuligheder, der blev identificeret i den første fase.

VPH 1:

I 2008 og 2009 gennemførte selskaberne den første fase af Varmeplan Hovedstaden, som blandt andet via fire scenarier beskrev en række udviklingsmuligheder for fjernvarmesystemet i hovedstadsområdet.