Fremtidens Fjernvarme konkurrenceudsætter 6 delopgaver